אמנת שירות

  • לעמוד בכל התחייבויות בית העסק, כפי שמוצגות באתר האינטרנט.
  • לנקוב בהערכת זמן סבירה למועד ההגעה לבית הלקוח ולמשך הזמן המתוכנן לביצוע העבודה - ולעמוד בה.
  • לתמחר בהגינות ולספק תנאי תשלום התואמים את המקובל בתחום.
  • לעמוד בהתחייבות למחיר שנקבע מראש ולאפשר ללקוח שיקול דעת בנוגע לחריגות.
  • להסביר בצורה ברורה בתחילת העבודה ובמהלכה מה מהות העבודה ובמה היא כרוכה.
  • לעשות את העבודה הנדרשת במלואה, מתחילתה ועד סופה, במקצועיות ובלי "לעגל פינות". להעניק אחריות על העבודה לתקופה סבירה ובהתאם למפורט בתקנון.
  • להשתמש בחומרים ובחלפים המתאימים ביותר וליידע את הלקוח על מצבם (מה מקורם, וכן אם הם חדשים או משופצים).
  • בשום מקרה אין לנצל לרעה את חוסר בקיאותו של הלקוח בתחום.
  • לשמור על רוח טובה ועל מאור פנים, מתוך כבוד ונימוס הדדיים.
Comments